LUONTOKOHTEET

1
Luontokohteella metsä on tyypillistä suomalaista metsää eli täällä Tikkakoskella retkeiltäessä yleensä joko kangasmaastoa, jossa kasvaa pääpuulajina mäntyä ja seassa kuusta ja jonkun verran koivua. Itärannan puolella metsät ovat yleensä kuusimetsiä.

3
Luontokohteella löytyy pienipiirteisiä hienoja elinympäristöjä, joita voidaan pysähtyä tarkastelemaan. Siellä voi olla isoja puita halattavaksi, harvinaisempia kasveja tai kalliorinteitä. Suot ovat aina kauniita luontokohteita.

5
Tällä retkellä luontokohde on metsäluonnon arvokas elinympäristö, jollaisia ovat mm. vanhat metsät, kalliot, letot, rehevät korvet, lähteet ja vähäpuustoiset suot, joita kaikkia Tikkakoskellakin esiintyy. Luontokohde kuuluu Natura 2000-ohjelmaan.

Luontokohteet | Seikkailuhenkisyys | Fyysinen vaativuus | Taukopaikat